หนังสือข่าวทหารอากาศ กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ
ปีที่ 84 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ – หน้า 2
ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 – หน้า 4
ครูภาษาพาที : English Learning 101 วิธีเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ – @Zilch – หน้า 10
Future Technology RTAF Software Center Agility Security Standard – น.อ.สาธิต  พรมพันธ์ใจ – หน้า 15
จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : จิตวิทยาว่าด้วยความสุข… ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ – อ.หนู – หน้า 21
เกร็ดประวัติศาสตร์ : สนามบินเนินพลอยแหวน – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 26
ห้องโถง โรงยา : 1 ปี..ผ่านไป กับอะไรที่เปลี่ยนแปลง (ในผู้สูงวัย) – มัทธนะพาธา – หน้า 29
ผ่ายุทธการถอนรากถอนโคนเครือข่ายมัลแวร์ QAKBOT – น.อ.เอกชัย  สิงห์ทอง (ศซบ.ทอ.) – หน้า 35
เหตุผลที่ 5G เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (Reasons Why 5G is The Best Practices for USAF) – น.อ.สรรสิริ  สิริสันตคุปต์ – หน้า 39
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ตราแผ่นดินประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) – @Zilch – หน้า 42
Game of Drones: Racing Drone ในสนามรบ – น.อ.วัชรพงษ์  กลีบม่วง – หน้า 43
เมื่อน้องใหม่ไป Cope Tiger 2024 – ร.ต.หญิง ปริศญา คูหามุข – หน้า 48
ธรรมประทีป : ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมที่ควรมีในใจ – คณะกรรมการประมวลจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม ทอ./กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 52
เที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นและโปรตุเกสในอยุธยา – ผาแต้ม – หน้า 54
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 61
มุมกฎหมาย : แชทขอยืมเงินทางไลน์ ใช้ฟ้องศาลเรียกเงินยืมคืนได้หรือไม่ – น.ต.หญิง สุภามาศ  บำรุงชาติ – หน้า 66
การต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) – น.อ.เอกชัย  สิงห์ทอง – หน้า 70
กองทัพที่ไร้การรวมศูนย์ “Auftragstaktik” สู่แนวคิดการบัญชาการภารกิจ “Mission Command” – น.ท.ธนวัฒน์ กิจเริญศักดิ์กุล – หน้า 75
ในรั้วสีเทา – หน้า 80