หนังสือข่าวทหารอากาศ กันยายน 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 29 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ – แผนกประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ – หน้า 2
เกร็ดประวัติศาสตร์ : F – 5 เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของประเทศไทย – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 12
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ สู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ – ร.ท.หญิง พิมพ์ปวีณ์ ธารทิพย์ธาดา – หน้า 15
75 ปี กรมการเงินทหารอากาศ “กับการพัฒนางานด้านการเงินของกองทัพอากาศ” – ปชส.กง.ทอ. – หน้า 20
การรักษาความปลอดภัย ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทหารกองทัพรัสเซีย – น.ต.ชมภู น้อยบุญ – หน้า 26
ครูภาษาพาที : เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในวัฒนธรรมอเมริกัน 10 ข้อ (ที่น่าสนใจมิใช่น้อย) – Party in the USA – หน้า 30
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศกัมพูชา – @Zilch – หน้า 35
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก – รถถัง จิตรสองแคว – หน้า 36
4 สัญญาณเตือน..ถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างไอทีในระดับองค์กร – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 41
ธรรมประทีป : ประเพณีเทศน์มหาชาติ – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 46
เวลาการ์ตูน – มีสกรีน – หน้า 49
มุมท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวนวัตวิถี สุราษฎร์ธานี – ผาแต้ม – หน้า 51
ความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านระบบจรวดหลายลำกล้องของไทย – สทป. – หน้า 56
Zero Trust – ศซบ.ทอ. – หน้า 63
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากเรือดำน้ำ การช่วยเหลือผู้ป่วยจากการสละเรือดำน้ำ (ต่อ) – น.อ.ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล – หน้า 65
Laser Weapons : A New Era in Warfare อาวุธเลเซอร์ : ยุคใหม่ของสงคราม – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 71
ห้องโถง โรงยา : พลายศักดิ์สุรินทร์ คืนถิ่นไทย – มัทธนะพาธา – หน้า 77
มุมกฎหมาย : ข้าราชการทหารเป็นกรรมการหรือผู้จัดการในบริษัทห้างร้านเอกชนได้หรือไม่ – ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 82
คุย ENGLISH : เปลี่ยนประโยคห้วน ๆ ให้สุภาพ – Anonymous – หน้า 87
การฝึกผสม FALCON STRIKE 2023 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน – กปส.สกป.กร.ทอ. – หน้า 91
ในรั้วสีเทา – หน้า 94