หนังสือข่าวทหารอากาศ กรกฎาคม 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2566

อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – หน้า 2
สารคดี มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอน ๓ มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงถวายงานสนองพระราชปณิธาน – น.ท.หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช – หน้า 3
เกร็ดประวัติศาสตร์ : พิทักษ์ น่านฟ้าไทยไม่ให้ใครย่ำยี (ยุทธเวหา 5 ต่อ เหนือนครลำปาง) – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
10 พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวง รัชกาลที่ 10 – Super User – หน้า 11
ครูภาษาพาที : Conjunction ไม่ใช่ “คั่น” แต่ใช้Œ “เชื่อม” (1) – Through Thick and Thin – หน้า 15
มุมกฎหมาย : กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของญี่ปุ่นกับผลกระทบด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – น.ต.ชาญวิทย์ ตรีพรม – หน้า 19
จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : ออกจากมุมสบาย ๆ (Comfort Zone) ก้าวสู่มุมแห่งการเติบโต (Growth Zone) – หน้า 25
หลอมรวมผลกระทบร่วมทุกโดเมน : การพัฒนาทีมสั่งการและควบคุม (ต่อ) – โดย Ernest Nisperos แปลโดย น.อ.พงศ์ภูเมศร หนูนิล – หน้า 30
• เทคโนโลยีดิจิทัลคือ…เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 35
ภาษาไทย : ตำนานรักของ กำไลมาศ – จันทร์จิรา – หน้า 39
พระพุทธรัตนมุนี – กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ – หน้า 43
เวลาการ์ตูน – มิสกรีน – หน้า 49
นิทรรศการ “Van Gogh Alive Bangkok” สัมผัสความเป็นมนุษย์ผ่านงานศิลปะ – พิชามญชุ์ ได้รูป – หน้า 51
การศึกษาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำกองทัพเรือออสเตรเลีย – น.อ.ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล – หน้า 56
ห้องโถง โรงยา : หมอหลวง…ผลพวงภูมิปัญญาไทย – มัทธนะพาธา – หน้า 62
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศมาเลเซีย – @Zilch – หน้า 67
Wargaming : Invasion of Taiwan 2026 60 นาทีแรกของการโจมตี – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 68
SMART CITY Thailand – ร.อ.ดร.กิตติ บวรพศวัตกิตติ์ – หน้า 74
รูปปั้น นาวาอากาศตรี ศานิต นวลมณี วีรบุรุษทหารอากาศ – ท้าวทองไหล – หน้า 79
การยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่รหัสผ่าน (Passwordless) – ศซบ.ทอ. – หน้า 84
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 87
ในรั้วสีเทา – หน้า 91
กองทัพอากาศ จัดงานแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) – กปส.สกป.กร.ทอ. – หน้า 97