หนังสือข่าวทหารอากาศ พฤษภาคม 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2566

บทอาเศียรวาทเนื่องในวันฉัตรมงคล – หน้า 2
สารคดี มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอน 1 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – น.ท.หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช – หน้า 3
เกร็ดประวัติศาสตร์ : ความภาคภูมิใจภายใต้เครื่องแบบสีเทา – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
ดาวเทียม NAPA-2 N บทพิสูจน์ความก้าวหน้ากิจการอวกาศกองทัพอากาศ (ต่อ) – น.อ.พนม อินทรัศมี – หน้า 11
พายุลูกเห็บ กับการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม – มณฑารพ – หน้า 19
• จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : ทำรู้ ทำเห็น ทำเป็น ก็ทำไป… แต่ถ้าทำงานแบบสบาย ๆ ต้องทำงานเป็นทีม – หน้า 24
ธรรมประทีป : ความเป็นพลเมืองในวิถีระบอบประชาธิปไตย – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 29
เวลาการ์ตูน – มิสกรีน – หน้า 32
หลอมรวมผลกระทบร่วมทุกโดเมน : การพัฒนาทีมสั่งการและควบคุม – โดย Ernest Nisperos แปลโดย น.อ.พงศ์ภูเมศร หนูนิล – หน้า 35
ภาษาไทย : ขานไขสำนวนไทย – จันทร์จิรา – หน้า 40
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 44
ยูโกสลาเวียรับ – นาโต้รุก – Kosovo War ตอนที่ 1 – น.ท.ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล – หน้า 46
ครูภาษาพาที : มนต์เสน่ห์เตหะราน – P for Prosperity – หน้า 51
คุณลักษณะทหารอากาศ ในศตวรรษที่ 21 – น.ท.ชาญวิทย์ ตรีพรม – หน้า 56
การเดินขบวนของสาวผลิตไม้ขีดไฟ Matchgirl’ s Strike – LULLABY – หน้า 61
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม – @Zilch – หน้า 67
สื่อสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ (Social Media are Vulnerable to Hackers) – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 69
ห้องโถง โรงยา : ร้อน…อบอ้าว…เราสู้ไหว – มัทธนะพาธา – หน้า 73
Stratospheric ISR สงครามบอลลูนสอดแนม (ต่อ) – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 78
ลูกเสืออากาศ บน.46 (ต่อ) – รถถัง จิตรสองแคว – หน้า 83
แนวโน้มเทคโนโลยีอวกาศและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย – สทป. – หน้า 87
ในรั้วสีเทา – หน้า 91
ประมวลภาพภารกิจการช่วยเหลือคนไทยจากสาธารณรัฐซูดานกลับสู่ประเทศไทยโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ – หน้า 97