หนังสือข่าวทหารอากาศ เมษายน 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2566

บทอาเศียรวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 – หน้า 2
ประมวลภาพ กองทัพอากาศจัดพิธี เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 – หน้า 3
เกร็ดประวัติศาสตร์ : ประวัติการบินในประเทศไทย – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
ครูภาษาพาที : ทำไมพวกเราตŒองโกหกใส‹่กัน – Foxxii – หน้า 12
ธรรมประทีป : มีความสันโดษ รู้จักพอ ก่อให้เกิดสุข – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 16
อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง โอกาสของกองทัพอากาศไทย – น.ต.ผศ.ดร.ครองบุญ สิงหนาท – หน้า 19
จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : ตามหาความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน (Work – Life Balance) – หน้า 23
เวลาการ์ตูน – มิสกรีน – หน้า 28
ห่วงโซ่การโจมตีทางไซเบอร์ Cyber Kill Chain – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง – หน้า 31
ดาวเทียม NAPA-2 N บทพิสูจน์ความก้าวหน้ากิจการอวกาศกองทัพอากาศ – น.อ.พนม อินทรัศมี – หน้า 36
Stratospheric ISR สงครามบอลลูนสอดแนม – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 43
มุมกฏหมาย : ลักทรัพย์ในบริเวณที่มีเหตุภัยพิบัติต้องรับโทษอย่างไร – น.ต.ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 48
การยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ – น.อ.หญิง อัจฉรา นุตตะโร – หน้า 51
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – @Zilch – หน้า 57
สงครามส่วนประมวลผลหลัก (Chip) ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ทำให้โลกต้องเผชิญ – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 58
อินเดียในเอเชียกลาง บนเส้นทางการปฏิบัติเชิงสัญลักษณ์ และเราควรปรับตัวอย่างไร (ต่อ) – Isaac Newton – หน้า 62
ลูกเสืออากาศ บน.46 (ต่อ) – รถถัง จิตรสองแคว – หน้า 67
ห้องโถง โรงยา : PM 2.5 คืออะไร ผลกระทบต่อร่างกาย และเราควรปรับตัวอย่างไร – มัทธนะพาธา – หน้า 72
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 77
ตาข่ายพรางตัว ในสงครามดิจิทัล – จักราพิชญ์ อัตโน – หน้า 81
ภาษาไทย : บอกเล่าผู้สูงวัย – จันทร์จิรา – หน้า 86
ในรั้วสีเทา – หน้า 91
กองทัพอากาศส่งหน่วยบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ – หน้า 97